Palvelut

Tarjoamme neuvonantopalveluja kiinteistöjä omistaville sekä käyttäville tahoilla. Toimintamme muodostuu kuudesta erillisestä palvelukokonaisuudesta.

Myyntineuvonanto

Johdamme kiinteistönne myyntiprosessia ammattimaisella otteella ja prosessilla, jolla maksimoidaan kohteenne arvo. Olemme implementoineet täysin läpinäkyvän ja tehokkaan palvelumallin myyntiprosessiin.

Ostoneuvonanto

Hyödynnämme laajaa kiinteistöalan asiantuntemustamme lähtiessämme kartoittamaan markkinaa ja yritystoimintaanne sopivia kiinteistöjä. Teemme aktiivista kohteiden etsintää ja meillä on kokemusta usean eri segmentin kohteiden menestyksekkäästä sourcing-työstä sekä transaktioiden läpiviennistä.

Yrityksen kiinteistöratkaisut

Toimimme vuokralaisen omana asiantuntijana ja resurssina toimitilojen etsinnässä, kilpailutuksessa sekä sopimusneuvotteluissa. Ainoana tavoitteenamme on saada asiakkaallemme viihtyisät tilat, edullinen vuokrasopimus sekä tyytyväinen asiakas.

Arvonluonti

Toimimme kiinteistön omistajan strategisena kumppanina kehittäen toimivia ratkaisuja tyhjille tiloille sekä haastaville kohteille kiinteistöjen arvon kasvattamiseksi ja optimoimiseksi. Yhteistyömallimme on joustava sekä mutkaton ja sen kulmakiviä ovat osaaminen, näkemys, ammattimainen ja systemaattinen tapa toimia sekä aktiivinen ja tehokas vuokraus.

Strateginen- ja rahoitukseen liittyvä neuvonanto

Luomme yrityksellenne investointistrategian ja autamme sen jalkauttamisessa sekä sijoitusten strukturoinnissa. Arvioimme erilaisia suurempia kokonaisuuksia ja luomme esimerkiksi irtautumis-strategioita portfolioille. Avustamme yritystänne kiinteistöjen rahoitusjärjestelyissä. Kartoitamme ja kilpailutamme eri mahdollisuudet puolestanne.

Kiinteistöarviot ja markkinatutkimus

Yleisauktorisoituna (AKA) ja keskuskauppa-kamarin hyväksymänä (KHK) kiinteistön-arvioitsijana toimimme kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukaisesti ja laadimme asiantuntevat kiinteistöjen arviokirjat pääasiassa toimitila- ja asuinkohteisiin. Arviolausuntojen käyttötilanteet voivat liittyä omistus-järjestelyihin, tilinpäätöksiin, rahoittajan vakuustarkastaluun tai kiinteistörahasto-, sijoitusrahasto- tai kiinnityspankkiluotto-toiminnasta annetun lain mukaiseen tilanteeseen.

Tämä sivu on optimoitu moderneille selaimille!

Avaa sivusto käyttäen modernia selainta, kiitos!

Reagle Oy

Kalevankatu 6

00100 Helsinki

6. Kerros